Multilingual translation online concept. Close up of multi language keyboard and translate word key in blue color with clippingpath.

S otvorením hraníc Európskej únie sa rozšírili obzory mnohým slovenským korporáciám, menším firmám a živnostníkom. No s podnikaním v zahraničí je spojená celý rad povinností a starostí, pričom jednou z nich je prekladanie zmlúv a úradných dokumentov do jazyka danej krajiny. Zamestnávať vlastného prekladateľa je pre veľa spoločností nevýhodné, a preto vkladajú dôveru do externej prekladateľskej spoločnosti. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, prečo by ste mali prenechať prekladateľskou prácu špecialistom.

Aby ste si uvedomili, aký dôležitý je kvalitný preklad úradných dokumentov a oficiálnych spisov, demonštrujeme vám príklad na konkrétnej situácii.

Preklady od prekladateľa? Len od overeného!

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Oslovili ste zahraničná spoločnosť, aby ste získali atraktívnu zákazku. Šťastie sa na vás konečne pousmeje a vyhráte výberové konanie. Samozrejme, dorozumievať sa so zástupcom spoločnosti budete pravdepodobne v anglickom jazyku, prípadne v oficiálnom jazyku danej krajiny. A budete musieť do jazyka prekladať tiež všetky dokumenty spojené s touto zákazkou. Aby ste ušetrili čo najviac peňazí, poveríte prekladaním študenta, ktorý sa tvári ako špičkový prekladateľ a tlmočník. O obchodnom práve nemá ani potuchy, a preto pozmení pár slovíčok vo vetách, ktoré celkom zmení význam textu. Dostanete sa do súdneho sporu, pretože vám nebude chcieť zahraničný obchodný partner zaplatiť peniaze za zákazku. Ale kvôli chybám v preklade, hoci na prvý pohľad nepatrným, súdny spor prehráte.

Odporúčame obrátiť sa na odbornú spoločnosť, ktorá má v prekladateľskej sfére dlhoročné skúsenosti. Úradné preklady musia podliehať korektúre a musia byť prehľadné, presne špecifikované a zrozumiteľné. Môžete si požiadať o preklady auditov, audítorských práv, bezpečnostných predpisov, certifikátov, daňových priznaní, účtovných závierok, ISO dokumentov, úradných dokumentov a veľa ďalších.