Finančné krízy lomcujú ekonomikami takmer všetkých štátov. Podľa expertov však na nás to najhoršie len čaká. Ako svoje financie pred krízou ochrániť? No predsa zlatom!

Úschova peňazí v banke je v časoch krízy tou najhoršou cestou, ktorou sa môžete vydať. Áno, banky by síce mali vaše peniaze spoľahlivo ochrániť, no povedzme si na rovinu, keď máte peniaze v banke, v skutočnosti ich nemáte. Počas krízy naviac hodnota peňažných mien výrazne kolíše, vaše úspory tak môžu výrazne klesnúť na cene. To nechcete.

Oveľa lepšia cesta, ktorou sa môžete vydať, je investícia peňazí do hmotných foriem, ktoré je možné neskôr speňažiť. Populárnym riešením sú investície do nehnuteľností. V tomto prípade sa však musíte pripraviť na rôzne problémy naviac. Musíte sa o nehnuteľnosť starať, zaplatiť nemalú dať a riešiť mnohé „papierovačky“. Nehovoriac o tom, že nehnuteľnosti sú v dnešnej dobe drahé a ich následná predajná cena môže byť ovplyvnená mnohými faktormi. Nejedná sa teda o najistejšiu investíciu. Ideálnym riešením nie je ani nákup starožitností a obrazov, s prvým problémom sa totiž stretnete už pri ich kúpe – sú totiž zaťažené daňou z pridanej hodnoty vo výške 21%. A to je dosť. V súčasnosti sa tak ako najistejšia hmotná forma úschovy peňazí javí investičné zlato.

Aké výhody prináša investičné zlato?

Investičné zlato môžete získať vo viacerých podobách. Najznámejšími sú zlaté tehly, mince a odliatky. Investičné zlato sa vyznačuje vysokou rýdzosťou, najčastejšie 24 karátov. Jedná sa o zlato, ktoré má najvyššiu cenu. Zlaté mince, tehly a odliatky môžete jednoducho uschovať, nezničia ich žiadne živly a v dlhodobom horizonte si zlato stabilne drží cenu, jedná sa tak o takmer bezrizikovú investíciu s istotou, že aj po niekoľkých rokoch bude mať zlato rovnakú alebo vyššiu cenu ako v čase nákupu. Po skončení krízy alebo v prípade potreby ho jednoducho predáte a získate späť svoje peniaze. Zlato je jasný víťaz!