Nikomu nič zlé, samozrejme, neželáme, no smrť patrí ku kolobehu života. Na túto nemilú skutočnosť by mali pamätať všetci bez rozdielu. Veľakrát smrti zabrániť nedokážeme, či už z hľadiska veku, choroby, úrazu, a pod. Čo však môžeme a v podstate by sme mali je pre túto eventualitu sa poistiť. Našich blízkych oslobodíme od množstva starostí, ktoré sa začnú po našej smrti.

Svet sa neprestane točiť ani po tom, čo príde smrť. Zabezpečenie a vyplatenie pohrebu, pohrebnej hostiny, zabezpečenie pravidelných platieb inkasa a nájmu, splatenie pôžičky na dom, dokončenie lízingových splátok, vrátenie peňazí našim kamarátom, finančných záväzkov má každý z nás celkom dosť.

S rizikovým životným poistením netreba váhať, ide predsa o vás

Poistenie pre prípad smrti sa nazýva rizikové životné poistenie. Žiadna jeho časť sa neinvestuje ako je to pri kapitálovom alebo investičnom poistení, kedy sa určitá časť  investuje do nákupu dlhopisov, alebo podielových fondov a akcií. Pri rizikovom životnom poistení nič nezískate, avšak ani nič nestrácate. Vaša poistka je tak maximálne krytá.

Existujú dve také základné formy rizikového životného poistenia. Prvou je dočasné poistenie pre prípad smrti a tou druhou je doživotné poistenie pre prípad smrti. Dočasné poistenie sa uzatvára na dobu určitú a peniaze sa vyplácajú osobám, ktoré si určíte pri podpise poistnej zmluvy. Peniaze budú rovnako vyplatené finančným spoločnostiam, u ktorých máte prípadné záväzky. Doživotné rizikové poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a má rovnaké určenie.

S platením poistky začnite čo najskôr

Je nadmieru vhodné si začať platiť rizikové životné poistenie čo najskôr ako vám to finančná situácia dovolí. Prax poisťovní je taká, že v neskoršom veku odmietajú poistiť človeka z rôznych, pre ne relevantných dôvodov. Tie ako najčastejší dôvod uvádzajú neperspektívnosť poistenca, pretože predpokladaný vek dožitia sa dá viac menej presne spočítať. Nestačí si bežnou výškou poistky poistiť to, čo by poisťovne v prípade smrti vyplatili pozostalým.

S rizikom smrti sú zvyčajne spojené starosti závažného finančného charakteru. Najčastejšie ide o nesplatené hypotekárne úvery, spotrebné úvery a pôžičky na kúpu auta. Pri malých požičaných sumách odporúčame si zakúpiť dočasné rizikové životné poistenie. Naopak, pri napríklad hypotekárnych úveroch je priam žiaduce, aby sa výška poistky odvíjala od splatenej sumy banke. Teda, čím dlhšie splácate hypotéku, tým menšia bude výška poistky s blížiacim sa koncom splácania.

Myslite na pripoistenia

Napriek tomu, že rizikové životné poistenie sa väčšinou viaže pre prípad smrti, veľa poisťovní v snahe prilákať budúcich klientov spája tento typ poistenia aj s úrazovým poistením klienta a jeho rodiny. Skôr sa vždy zaujímame, čo sa bude diať, ak sa nám stane niečo nepríjemné ešte za nášho života. Taký vážny úraz s trvalými následkami, dlhodobou liečebnou a poliečebnou starostlivosťou dokáže narobiť poriadny prievan v našich peňaženkách. Komerčné úrazové poistenie vie zmierniť vaše starosti, minimálne sa s dobre nastavenou životnou poistkou o vás finančne postará.

Osobné údaje vyplňujte pravdivo, odmenou vám bude čiastka, na ktorej ste sa dohodli

Pred podpisom poistnej zmluvy odporúčame byť maximálne korektný a pravdivo vyplňovať dotazníky. Nikoho a nič neoklameme, akurát tak samých seba. Napríklad pri šetrení okolností vzniku vážneho úrazu. Rovnako ak u vás prepukne nejaká závažná choroba a vy ste poisťovni neoznámili vašu dlhoročnú zníženú imunitu, bude vás to stáť veľa. Dôjde k zníženiu poistného plnenia a pre ďalšie roky sa vám poisťovňa radšej veľkým oblúkom vyhne.

Odbremeňte sa, poistite sa rýchlo z pohodlia obývačky

Ako vybaviť rizikové životné poistenie? Ak máte kopec doplňujúcich otázok, je najlepšie, ak navštívite poisťovňu osobne. Tí počítačovo zdatní iste využijú možnosť poistenia online. Vyplnia pripravené formuláre a jednoduchým kliknutím ich odošlú do centra poisťovne. Poisťovňa vám zašle vytlačenú zmluvu poštou, vy ju podpíšete a obratom pošlete späť. No a tým vaše starosti končia. Ste poistení a vaša rodina zabezpečená.