Preklad možno ľahko považovať za samozrejmosť najmä vďaka mobilným aplikáciám ako je Google prekladač, ktorý je vždy po ruke a preklad automatizuje jedným kliknutím. V praxi však preklad zas tak jednoduchý nie je. V skutočnosti je to umenie, na ktorom odborní prekladatelia musia tvrdo pracovať. Viete, aké sú najčastejšie prekladateľské chyby?

1. Strojový preklad

Existuje veľa oblastí, kde sú technológie stavané na prvé miesto, avšak prekladateľstvo tam rozhodne nepatrí. V prípade použitia strojového prekladu dochádza k mnohým významovým nepresnostiam a ich zámene, vzhľadom na potrebu zasadenia správnych slov do kontextu. K najčastejším omylom strojových prekladov dochádza vtedy, ak má určité slovo viac významov. Úroveň presnosti a porozumenia, ktorú potrebujete počas celého prekladu, vyžaduje v každom prípade ľudských lingvistických odborníkov.

2. Doslovný preklad

Neskúsení prekladatelia často skĺznu k doslovnému prekladu jednotlivých slov napriek veľkému úsiliu sa im vyhnúť. Pri každom texte je zásadné pochopiť význam celého textu a správne ho interpretovať. Niektoré slová môžu byť správne preložené, ale rôzne jazyky majú odlišnú syntax, štruktúru viet a zhodu medzi predmetom a podmetom. Kľúčom je venovať pozornosť syntaktickým nuansám, etymológii slov a frazeológii medzi jazykmi.

3. Predpoklad, že jazykové znalosti stačia na preklad

Nezabúdajme, že aj profesori, ktorí sa živia vyučovaním cudzích jazykov, sa môžu pri preklade dokumentov dopustiť chýb. Fakt, že niekto vie hovoriť dvoma rôznymi jazykmi, neznamená, že automaticky vie medzi týmito dvoma jazykmi prekladať. Preklad je v skutočnosti umeleckou formou a vyžaduje naučenú kreativitu a veľa skúseností nadobudnutých štúdiom, aby sa dobre podaril.

4. Nedostatok znalostí v prekladanej oblasti

Možno máte cit pre prekladanie textov a máte dojem, že akýkoľvek preklad pre vás nebude oriešok. Pokiaľ ale zabrúsite do určitej oblasti, v ktorej sa príliš neorientujete, môže dochádzať k mylnému pochopeniu celej prekladanej problematiky a významovým nepresnostiam. V takom prípade je namieste vyhľadať špecializovaných odborníkov, najmä pokiaľ ide o právne preklady, ktoré vyžadujú nielen lingvistickú odbornosť, ale aj špecializáciu v odbore.

5. Nerešpektovanie jazykového štýlu

Správny prekladateľ by mal vedieť rozpoznať jazykový štýl pôvodného znenia textu, ktorý bude prekladať a ten tiež rešpektovať. Ak by prekladateľ štýl nezachoval, charakter výsledného textu bude úplne odlišný a vyznenie textu sa zmení. Povedzme, že napríklad neformálny dokument, ktorý špekuluje o trendoch počasia, je preložený veľmi formálnym autoritatívnym tónom. Naraz môže čitateľ považovať situáciu za oveľa vážnejšiu, než v skutočnosti je a predpokladať, že hrozia napríklad globálne búrky.