Adiabatické chladenie: Moderné energeticky efektívne chladenie
Adiabatické chladenie: Moderné energeticky efektívne chladenie

Adiabatické chladenie: Moderné energeticky efektívne chladenie

Chladenie vzduchu za účelom vytvorenia ideálnej klímy v interiéri je momentálne v súvislosti s klimatickou krízou čoraz aktuálnejšia téma. Odpoveďou môže byť práve adiabatické chladenie, ktoré zabezpečí príjemnú teplotu, no bez vedľajších nevýhod klimatizácie.

Čo je adiabatické chladenie

Adiabatické chladenie vzniklo ako riešenie pre priemyselné priestory a veľké haly avšak profitovať z neho môžu aj kancelárie či domácnosti. Vzduch ochladzuje pomocou odparovania vody. Táto voda potrebuje na svoje odparenie teplo, a toto teplo získava z okolitého vzduchu. Vzduch sa tak ochladí a voda zohreje a vyparí smerom von do okolitého prostredia. Preto môžeme adiabatické chladenie právom zaradiť medzi ekologické riešenia.

Kvalita a čerstvosť vzduchu

Kvalita vzduchu pri adiabatickom chladení priamo závisí od technológie adiabatického chladenia. Na chladenie priestorov sa používa čistý, filtrovaný vonkajší vzduch, ktorý sa na rozdiel od klasického mechanického chladenia nerecykluje. Adiabatický chladič vymení vzduch v interiéri aj niekoľkokrát za hodinu, čím je zabezpečený neustály prísun čerstvého filtrovaného vzduchu požadovanej teploty a vlhkosti.

Benefity adiabatického chladenia

Adiabatické chladenie je komfortné, zdravé a zvyšuje produktivitu a pohodu ľudí, ktorí sa nachádzajú v adiabaticky chladenom interiéri. Poďme sa bližšie pozrieť na to, ako to funguje:

Ventilácia

Vetraním priestorov niekoľkokrát za hodinu máte zabezpečený stály prístup čerstvého vonkajšieho vzduchu. To, koľko krát sa vzduch celkom vymení, závisí vždy od množstva dostupného vnútorného tepla. Tak pomáha adiabatické chladenie udržať optimálnu kvalitu vzduchu.

 

Filtrovanie

Vonkajší vzduch nie je vždy stopercentne čistý. Znečistenie výfukovými plynmi, peľom, prachom či spórami nie je síce viditeľné, no za čistý vzduch takýto rozhodne považovať nemôžeme. Aby sa pri adiabatickom chladení udržala úroveň kvality vzduchu, vzduch získavaný z vonkajšieho prostredia sa vždy prefiltruje – stupeň čistoty vzduchu potom už závisí len od triedy použitého filtra.

Voľné chladenie

Voľné chladenie sa pri adiabatickom chladení využíva najmä v chladnejších obdobiach roka, ako je jeseň, zima či jar. Využíva rozdiel teplôt medzi vonkajším vzduchom a vnútorným a umožňuje prirodzene ochladzovať vnútorný vzduch bez akéhokoľvek ďalšieho chladenia. Takto dokáže úplne voľne vychladiť a vyvetrať vnútorné priestory.

Rekuperácia

Prídavný model rekuperácie umožňuje k adiabatickému chladeniu využívať aj výhody rekuperácie. Teplo v interiéri prirodzene stúpa k stropu, kde sa toto teplo opätovne využíva. Teplota v priestore sa tak dokáže udržať na stabilných hodnotách, navyše rekuperačný model zaručuje prúdenie vzduchu bez prievanu a dodáva predhriaty vzduch tam, kde je potrebný. Takéto hospodárne narábanie s teplom preto veľmi ekonomicky aj ekologicky výhodné.

Úspora energie

A tým sa dostávame k úspore energie, ktorá je pri adiabatickom chladení veľmi vysoká.

Adiabatické chladenie dokáže usporiť až 90% elektrickej energie oproti klasickej klimatizácii.

Energetická účinnosť adiabatického systému je oproti klasickým chladiacim systémom až desaťnásobne vyššia – na ilustráciu, z 1 kW elektriny dokáže adiabatické chladenie dosiahnuť až 40k W chladiaceho výkonu.

Ideálne pre firmy

Či už kancelárie, výrobné haly či logistické centrá, v každom prostredí je potrebné postarať sa o pohodlie zamestnancov. Už pri teplote nad 22 stupňov Celzia klesá produktivita pri práci o 2% na stupeň Celzia. Adiabatický systém pomáha zaistiť optimálne pracovné podmienky aj v extrémne horúcich dňoch. Teplý, ťažký a vydýchaný vzduch spôsobuje bolesti hlavy, únavu a nesústredenosť. Neustálou výmenou vzduchu v priestoroch a prísunom čerstvého a zároveň čistého vzduchu predídete týmto problémom a zabezpečíte vašim pracovníkom pohodu pri práci a aj vyšší pracovný výkon.