Aké typy vozidiel sa využívajú na prepravu tovaru?
Aké typy vozidiel sa využívajú na prepravu tovaru?

Výber správneho vozidla je pri preprave tovaru veľmi dôležitý. Špedičná spoločnosť musí zvážiť viaceré premenné, vrátane typu a rozmerov nákladu a zabezpečiť, aby sa zásielka dostala na cieľové miesto v požadovanom čase. Aké druhy vozidiel nachádzajú uplatnenie v špedícií?

Špedícia a cestná nákladná preprava

Cestná nákladná preprava sa drží na popredných priečkach v oblasti doručovania tovaru po celej Európe. S rozvojom dopravného priemyslu sa tiež modernizujú vozidlá, určené na transport zásielok. Každá solídna špedičná firma si uvedomuje význam cestnej dopravnej infraštruktúry a preto sa pri preprave tovaru často uberá práve týmto smerom. Neporovnateľnou výhodou cestnej dopravy je skutočnosť, že zvykne poskytovať službu od dverí k dverám. Najmä kvôli tejto službe je špedícia „vyzbrojená“ vozovým parkom, ktorý obsahuje flexibilnú skriňovú dodávku.

Pri skriňovej dodávke sa tovar jednoducho naloží zo skladu a doručí sa do konkrétneho cieľového miesta. Trasy a časy sa dajú ľahko a rýchlo meniť podľa individuálnych potrieb bez väčších problémov. Pri iných druhoch dopravy, ako je lodná, letecká, poprípade železničná, môže dochádzať k oneskoreniu, kvôli nutnosti nakládky a prekládky na viacerých miestach. V cestnej doprave sa tovar dá naložiť priamo do jedného vozidla a neskôr sa prepraví priamo na miesto určenia. To však neznamená, že táto nákladná preprava je vhodná len na krátke vzdialenosti. Vozidlá s vysokou nosnosťou a veľkým objemom efektívne dopravia zásielky nielen na vnútroštátnej, ale tiež medzinárodnej úrovni. Patrí sem napríklad plachtová dodávka, ťahač s návesom, či celá kamiónová súprava.

Spoľahlivosť v podobe nákladných lodí

Lodná nákladná preprava sa radí medzi najstaršie spôsoby, ako uskutočniť prevoz tovaru na dlhšie vzdialenosti. Ekonomickú lodnú dopravu často volí aj špedičná spoločnosť Logway s.r.o.. Overená špedičná firma pozná princípy medzikontinentálnej prepravy a vie ich účelne uplatniť v praxi. Vďaka dlhodobej spolupráci so zahraničnými partnermi a subdodávateľmi dosahuje hladký priebeh pri transporte takmer akéhokoľvek typu tovaru. Logway s.r.o. nielen, že zabezpečuje bezproblémový prevoz nákladu na požadované miesto, ale zároveň navrhuje špeciálne riešenia pre zákazníkov, ktorí majú záujem o individuálne služby.

Za štandardných okolností je tovar prepravovaný v odolných lodných kontajneroch, ktoré podliehajú ustanoveným predpisom. Kvalitná špedícia vie zabezpečiť premiestnenie tovaru do konečného miesta doručenia aj po tom, čo sa nákladná loď dostane do prístavu. Vo všeobecnosti sa lodná nákladná preprava považuje za bezpečnú a cenovo nenáročnú možnosť. V porovnaní s ostatnými vozidlami je síce pomalšia, ale aj napriek tomu je dodnes frekventovane využívaná.

Kedy špedičná firma volí transport lietadlom?

Odpoveď na túto otázku je v podstate jednoduchá. Podobne ako ľudia radi cestujú lietadlom kvôli komfortu, aj špedičná spoločnosť zvykne voliť prepravu zásielok lietadlom, pretože ide o najrýchlejší typ dopravy. Ak sa pri uzatváraní zmluvy dohodol špeditér so zákazníkom na expresnom zasielaní tovaru, potom bude nákladné lietadlo najvhodnejší spôsob, ako produkty doručiť. Ďalší aspekt bezpečia zaručuje zvoz tovaru do letiskového skladu. Vo výsledku môžeme tvrdiť, že odborníci v oblasti zasielateľstva majú široké skúsenosti s výberom správneho vozidla. Hoci transport položiek z miesta A do miesta B si vyžaduje celý súbor logistických postupov, vďaka znalostiam špecialistov je tento proces pod kontrolou.