S vymáhaním pohľadávok sa v dnešnej dobe stretlo množstvo ľudí, predovšetkým z podnikateľskej sféry. Pokiaľ veriteľ nedostane od dlžníka finančné plnenie, na ktorom boli dohodnutí na základe zmluvy, situácia sa môže výrazne skomplikovať. V tomto prípade sa môžete rozhodnúť, či vymáhanie pohľadávky vykonáte vo vlastnej réžii alebo využijete služby profesionálov, ktorí sa o všetko potrebné postarajú za vás.

Pýtate sa, aké výhody poskytuje spomínaná druhá možnosť? Ušetrite tak množstvo času, energie a priznajme si, že aj nervov. Čo treba spraviť ešte pred tým, ako sa rozhodnete využiť služby špecializovanej firmy?

Ako funguje proces vymáhania pohľadávok vtedy, ak využijem služby profesionálov?

V prvom rade je potrebné overiť si v príslušnom registri, či na dlžníka nie sú vedené exekúcie, ktoré by mohli celý priebeh skomplikovať. Ak zistíte, že dlžník je majetkovo schopný, a teda schopný uhradiť pohľadávku, môžete začať s celým procesom vymáhania. Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., poskytuje komplexné služby súvisiace s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Úspešne pracuje s pohľadávkami fyzických, ako aj právnických osôb, čo je pre klientov jedna z najväčších predností.

Tím sa skladá z odborníkov, ktorí majú v danej oblasti bohaté skúsenosti a zručnosti, a teda vedia vypracovať strategický plán. Vďaka plánu sa bližšie oboznámia so skutočnosťami, a to na základe všetkých dokumentov a informácií, ktoré získajú. Samozrejme, že strategický plán nie je nikde zverejnený, a teda ani tretej strane, vďaka čomu je vymáhanie pohľadávok diskrétne a maximálne bezpečné. Na základe bohatej praxe si vedia profesionáli poradiť aj s náročnejšími prípadmi, ba dokonca vedia reagovať na rôzne výhovorky, s ktorými sa počas svojej pôsobnosti už stretli.