Existujú prípady, kedy máte ako zamestnanec nárok od svojho zamestnávateľa na pracovnú obuv. Pamätá na to zákon, presnejšie povedané a tzv. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). Tá zamestnávateľovi ukladá povinnosť, že v prípade, kedy hrozí zamestnancovi úraz elektrickým prúdom, poranenie nohy od padajúcich či pohybujúcich sa predmetov, alebo od predmetov, ktoré by mohli preraziť podrážku, zaobstarať zamestnancom pracovnú ochrannú obuv. Táto povinnosť platí aj v prípade, kedy obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu.

Z čoho vyberať?

Zákon zamestnávateľovi ukladá z prvom rade povinnosť analyzovať riziká na príslušnom pracovisku a na základe tejto analýzy musí vypracovať zoznam týchto rizík. Vďaka tomuto zoznamu pridelí osobné ochranné pracovné pomôcky, ktorými môže byť aj obuv.
Obuv sa delí na tri skupiny:

  • na pracovnú
  • ochrannú
  • a bezpečnostnú

Aký je medzi nimi rozdiel? Ide o spôsob, akým sú vystužené špičky topánok. Pracovná obuv nemá špičku vystuženú tzv. pružinkou či tužinkou. Ochranná obuv tužinku má, tak tiež aj bezpečnostná obuv. Rozdiel je ale v tom, akému je schopná odolať nárazu.  Ochranná obuv vydrží náraz o veľkosti 100 J, bezpečnostná o veľkosti 200 J.

Čo čakať od pracovnej obuvi?

Či ide o športové, alebo kožené poltopánky, či členkové topánky, výber pracovnej obuvi je naozaj široký. Pamätajte na to, že pracovná obuv musí byť uzavretá. Topánky s otvorenou pätou nie sú pracovná obuv. To sa však netýka prípadov, kedy síce nemá pracovná obuv ochrannú funkciu, avšak zamestnanec nemôže používať vlastnú obuv. Tým najčastejším dôvodom je hygiena. Taká obuv sa používa napr. v nemocnici alebo lekárni.

Pracovná kožená kotníková obuv sa používajú najme pri práci, ktorá je vykonávaná vonku, avšak nehrozí pri nej poranenie nohy v dôsledku pádu ťažkého predmetu. Takú obuv používajú napr. poľovníci. Gumové čižmy sa tiež radia do pracovnej obuvi. Dajú sa použiť nielen v rybárstve, ale aj všade tam, kde sú zamestnanci vystavení zvýšenému kontaktu s vodou.

Pracovné kožené poltopánky s oceľovou špičkou sa hodia všade tam, kde zamestnanec potrebuje mať na jednu stranu pohodlie ku zvýšenému pohybu, ale na druhú stranu musí byť chránený pred ťažkými predmetmi, ktoré by mu mohli spadnúť na nohu. Preto na dokonale hodia napr. pre sťahovákov.

Pracovná kožená vysoká obuv sa hodí do naozaj náročného terénu. Môže byť teda určená napr. lesníkom, pracovníkom v zlievarenstve alebo v odvetví armatúr, horníkom atď.

Myslite na to, že pracovná obuv vám môže ušetriť nepríjemnosti s úrazom nielen vtedy, kedy vykonávate zamestnanie. Aj keď pracujete vo vašom osobnom voľne, pracovná obuv vám bude veľkou oporou.