Dnes si musíme veľmi dobre rozmyslieť, ktorý jazyk sa začneme učiť, pretože nemôžeme očakávať, že slovenčina alebo čeština sa niekedy stane svetovým jazykom. Ale aj v prípade, ak nehodláme nikdy v živote navštíviť iné krajiny a túžime sedieť len doma na Slovensku, tak je znalosť cudzieho jazyka nevyhnutnosťou. Bez neho si totiž iba ťažko nájdete adekvátnu prácu a nedohovoríte sa ani s turistami, ktorých je v našej krajine najmä počas sezóny početne. Aj tí, ktorým sa veľmi nechce učiť cudzí jazyk, musia pripustiť, že s veľkým rozvojom počítačov a vplyvom USA na svetovú ekonomiku sa angličtina stala svetovým jazykom „Number ONE“.

Tento jazyk je prioritný aj pre jazykové kurzy Bratislava, no práve v hlavnom meste je i najvyšší dopyt po iných jazykoch, a teda po španielčine, francúzštine, ale tiež čínštine či kórejčine. Väčšina základných škôl má udaný ako povinný jazyk na 1. mieste angličtinu. Ale mali by sme sa zamyslieť aj nad nemčinou. Nie je síce tak rozšírená, ale je to jazyk našich blízkych susedkov. Čiže sa nám môže stať, že práve do Nemecka alebo Rakúska sa vyberieme za prácou, dovolenkou alebo z iného dôvodu. Určite padne vhod vedieť sa vyjadriť. 

Jazyková príprava na základných školách je stále veľmi slabá

Profesorka Lenka Vaňková z katedry germanistiky na Ostravskej univerzite hovorí o tom, že ďalší cudzí jazyk býva na základných školách iba voliteľným predmetom, a žiaci si preto vyberajú iné hodiny, ktoré sú menej náročné ako je príprava na cudzí jazyk. Podobného názoru sú aj iní odborníci, ktorí poukazujú na trend, ktorý smeruje k výučbe jedného jazyka. Kvôli stálemu nedostatku kvalitnej jazykovej prípravy základných škôl sa rodičia obracajú aj na kvalitné kurzy angličtiny. Bratislava je mestom rôznych národností, preto je nutné, ak tu chcete uspieť, ovládať aspoň jeden svetový jazyk. Nehovoriac už o tom, že rodičia chcú svojím deťom pripraviť cestu do sveta, aby mali omnoho lepšie príležitosti (prípadne rovnaké) ako oni.

Je nutné zamyslieť sa

Nemecký jazyk nie je až tak obľúbený, ale aj tak môžeme povedať, že v susedných Čechách a na Morave bol povinným jazykom počas 2. svetovej vojny. Klára Antošová z prekladateľsko-tlmočníckej agentúry vo Vrchlabí poukazuje na to, že k výberu cudzieho jazyka pre deti treba pristupovať obzvlášť zodpovedne. Pri výbere jazyka je nutné premýšľať vo väčšom časovom úseku a nielen prihliadať na pár rokov základnej školy. Dokonca, dnes už nie je nič výnimočné, ak už v predškolskom veku začnete vyberať pre dieťa správny kurz. Napríklad taká angličtina pre deti v špecializovaných zariadeniach je na veľmi kvalitnej úrovni.  Rodičia by mali brať do úvahy i to, či do ich kraja chodia viac nemeckí alebo anglickí turisti. Taktiež by sa mali zamyslieť nad firmami, ktoré pôsobia v danej oblasti a nad tým, aké jazyky požadujú. Totižto, nie každý má alebo bude mať možnosť, aby vycestoval mimo Európy, kde prevláda práve anglický jazyk.

Projekt na podporu nemčiny

Názory odborníkov podporuje aj nedávno zverejnený prieskum Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, z ktorého vyplynulo, že až 73% podnikov považuje znalosť nemčiny za podstatnú. Jedná sa predovšetkým o inžinierov, manažérov alebo predajcov, ktorí by ho mali ovládať. Propagovať nemčinu ako vyučovací jazyk medzi rodičmi si dal za cieľ aj projekt s názvom „Šprechtíme“. Napriek miernej stagnácií tohto jazyka v porovnaní s angličtinou sa ukazuje, že trefný kurz nemčiny by sa mohol hodiť. Ak sa práve rozhodujete, na aký jazyk prihlásite svoje dieťa, zvážte všetky možnosti a alternatívy.

Či už je Vášmu srdcu bližšia nemčina alebo angličtina, prajeme Vám pevné nervy pri učení a tiež to, aby ste v budúcnosti tento jazyk čo najefektívnejšie využili.

Zdroj: zena.centrum.cz

Foto: © [archideaphoto] / Dollar Photo Club