S výrobkami z kovu sa v našom živote stretávame takmer na každom mieste. Mnohé z nich sú súčasťou interiérov a exteriérov, a preto by mali byť vyhotovené naozaj precízne. Kovovýroba aj z toho dôvodu musí pracovať s pokročilými technológiami, ktoré kov upravia šetrne, presne a bez akejkoľvek zmeny jeho vlastností. A práve to dokáže aj laser.

Spracovanie kovov s maximálnou presnosťou

Rezanie laserom sa radí k tým najmodernejším technológiám opracovania kovov, ktoré sú základom kvality pre jednotlivé kovové výrobky. Táto metóda je určená najmä na spracovanie ocele, nerezu či hliníku, ktoré sú azda najčastejšími materiálmi produktov kovovýroby. Laser pracuje s maximálnou presnosťou, a preto dokáže rezať s hrúbkou deliacej čiary len 0,1 až 1 milimeter a zároveň využiť takmer všetok materiál bez zbytočných odpadov.

Technológie s použitím rezných plynov dusíka a kyslíka

Pri rezaní laserom sa využívajú dva typy plynov. Rezný plyn dusík spôsobuje tavenie materiálu v navrhnutej línií, z ktorej je časť kovu následne vyfúknutá. Táto metóda je vhodná na rezanie nerezovej ocele, ktorá ešte ďalej podstupuje povrchové úpravy. Druhým plynom používaným v laseroch je kyslík. Ten materiál v reznej línií doslova vypáli a daná súčiastka či časť kovového výrobku z platne vypadne. Okrem rezania kovov je možné obe metódy využiť aj na gravírovanie.

Výhody rezania laserom

Laser prináša do spracovania kovov obrovské výhody, a to nielen týkajúce sa kvality, ale aj finančnej rentability. Z kovovej platne dokáže tento spôsob rezania kovov vytvoriť súčiastky s presnými a precíznymi obrysmi a naozaj tenkou a peknou reznou hranou. Zároveň je možné počas jedného procesu kov nielen narezať, ale rovno do súčiastky vygravírovať potrebný znak či nápis. Kovovýroba s využitím laseru je veľmi rýchla, bez dlhých prípravných časov a umožňuje vysokú flexibilitu tvarov rezu. Celý proces je naplánovaný v počítačovom softvéri, ktorý navrhne jednotlivé rezy tak, aby sa daná kovová platňa dokázala zužitkovať takmer na 100 percent.