Projekt modernejšia škola. Vieme, ako ho využiť čo najefektívnejšie

Projekt modernejšia škola z dielne Ministerstva škola umožnil množstvu škôl zrenovovať svoje priestory a byť naozaj modernou školou. Projekt bol tak veľmi úspešný, že sa predpokladá jeho pokračovanie aj v najbližších rokoch. Viete, ako naložiť so schválenými financiami tak, aby bolo ich využitie maximálne efektívne?

Nová, modernejšia škola, nové možnosti

Pri predkladaní žiadosti o peniaze z projektu je nutné mať vytvorený plán a víziu. Plán je rýchlou cestou k získaniu financií. Zároveň vám plán umožní využiť poskytnutý grant čo najefektívnejšie. Projekt modernejšia škola podporuje nielen rekonštrukciu interiéru alebo exteriérových častí školy. Ide tiež o podporu moderného spôsobu vzdelávania s pomocou najnovších vzdelávacích technológií.

Možnosti projektu modernejšia škola

Možnosti projektu modernejšia škola sú naozaj široké. Je len na samotnej škole pre akú zmenu sa v rámci grantu rozhodne. Medzi najviac preferované spôsoby využitia grantu patria nasledujúce zmeny vedúce k modernejšej škole.

Nový školský nábytok

Samotné Ministerstvo školstva berie projekt modernejšia škola ako spôsob k zmene vybavenia tried a učební. Moderný školský nábytok umožňuje zmeniť zaužívanú výučbu, ktorá nespĺňa štandardy zahraničných škôl. Školský nábytok v modernejšej škole je plne funkčný a vzhľadovo prispieva k psychickej pohode žiakov. Nábytok je navrhnutý tak, aby zmenil výučbu v podobe rozprávania učiteľa na výučbu, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci.

Oddychové a relaxačné zóny

Z projektu modernejšia škola je možné čerpať prostriedky na vytvorenie oddychových a relaxačných zón. Ide napríklad o školské knižnice, ktoré prispievajú k rozvoju a vzdelanosti detí enormnou časťou. Veľmi populárne v zahraničí sú relaxačné zóny. Bohužiaľ v slovenských školách chýbajú, čo sa snaží Ministerstvo školstva zmeniť pomocou projektu. Oddychové zóny sa môžu nachádzať priamo v triedach alebo na chodbách. Pohodlné oddychové kútiky s adekvátnymi hrami pre deti pomôžu deťom na chvíľu vypnúť a cez hodiny sa lepšie sústrediť na preberanú látku.

Inovatívne technológie

K modernej výučbe neodmysliteľne patria nové technológie. Klasické tabule je možné nahradiť interaktívnymi tabuľami. Perá môžu žiaci na čas odložiť a využívať pri študovaní namiesto písacích potrieb tablety. Zvukové a vizuálne vnemy budú vďaka projekcii oveľa viac zaujímavejšie a žiaci si informácie rýchlejšie zapamätajú. Technológie pomáhajú hlavne pri výučbe odborných predmetov ako je chémia alebo fyzika a pri výučbe cudzích jazykov.