Stavebníctvo je u nás už nejaký čas presiaknuté neistotou. Napriek veľkým stratám, čo mnoho firiem priviedlo na samé dno, sa zdá, že v budúcom období by sa predsa mohli podmienky stabilizovať a začať mierne zlepšovať. Prognózy analytickej spoločnosti CEEC Research sú také, že v roku 2015 stavebníctvo na Slovensku porastie o 1,9 percenta a v ďalšom roku dokonca o 3,2 percenta, čo by malo dopomôcť k zvyšovaniu tržieb stavebníkov a vytvoreniu podmienok pre nových zamestnancov.

Nárast sa očakáva najmä na poli verejných investícií, ktoré predpovedajú zástupcovia veľkých spoločností a firiem z inžinierskeho staviteľstva. Kompetentní konečne opustia svoje kancelárie a začnú pracovať na stavbách celospoločenského významu. Prioritou je nepochybne dobudovanie infraštruktúry.

Veľké verejné zákazky

Výkon sektora podporia najmä veľké verejné zákazky, obzvlášť v dopravnej infraštruktúre. To však ešte nemusí nič garantovať, pretože napriek avizovanému nárastu výkonnosti stavebníctva sa mnohí obávajú pokračovania problémov s financovaním za vykonanú prácu a dodané stavebné materiály. Toto by opäť zasiahlo najmä nižších subdodávateľov, ktorí na základe doterajších negatívnych skúseností už ani nebudú ochotní a schopní pracovať „zadarmo“.

Pozitívne však znie fakt, že väčšie množstvo práce očakáva až sedem z desiatich riaditeľov projektových spoločností, a teda tých, ktorí sú na začiatku reťazca prípravy budúcej výstavby a rekonštrukcií. V ich prospech hovorí aj skutočnosť, že v období 2014-2020 sa už reálne očakáva aj dobudovanie diaľnice D1 Bratislava – Košice, ako aj dokončenie modernizácie železničného koridoru minimálne z Bratislavy do Žiliny a následný rozbeh modernizácie na ďalších úsekoch od Žiliny po Košice.

Zvýšené požiadavky na projektantov

V privátnom sektore sa zasa predpokladá mierny nárast požiadaviek na projektantov, očakáva sa aj oživenie investičného trhu a nové developerské projekty. Významnú časť stavebných plánov tvorí vytvorenie priestorov pre kancelárie na prenájom. Rozhodujúcim bude kvalitný projekt, v neposlednom rade pomôže aj dobré meno firmy.

Ako mnohí uvádzajú, nasledujúce roky budú veľkou príležitosťou konečne dobudovať dopravnú infraštruktúru na Slovensku, odkanalizovať a vybudovať vodovody v mestách i obciach, ale tiež doriešiť protipovodňové opatrenia. Slovensko má možnosť zrealizovať tieto projekty za podpory čerpania finančnej pomoci Európskej únie. Sú to tiež príležitosti pre zvýšenie zamestnanosti, trvalého príjmu, následne vyššej spotreby obyvateľov, čím sa aspoň do istej miery eliminujú výpadky vývozu našich výrobkov z dôvodu hospodárskej krízy a konfliktov na Ukrajine.

Nárast bude pokračovať

Vývoj stavebníctva v roku 2016 bude závisieť aj od toho, ako zhotovitelia zvládnu mimoriadne náročné stavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, s výstavbou ktorých sa začalo už v roku 2014. Na ich úspešné zvládnutie je potrebné nielen kvalitné mechanizačno-strojné vybavenie, ale aj odborné profesionálne zázemie so skúsenosťami a kvalitnou prestížou. Dôležité je teda aj jednanie a stabilná adresa spoločnosti. Takú ponúkajú aj kancelárie Bratislava. Ochota a schopnosť plniť si svoje záväzky sú dnes nosným pilierom, a to nielen v stavebníctve. Udržanie dlhodobého rastu predpokladá okrem iného aj odstránenie nepružnosti a zdĺhavosti procesov obstarávania, čo je mnohokrát najväčšou brzdou stavebníctva u nás. Problémy by firmám mohli spôsobiť aj stratové zákazky, ktoré budú stále stratové, alebo v lepšom prípade skončia na „nule“. Spoločnosti však stále dúfajú, že sa situácia v slovenskom stavebníctve zlepší a zákaziek bude len pribúdať. Aby totiž nemuseli prepustiť vysoko kvalifikovaných zamestnancov a udržali sa na trhu, prijímajú aj značne nevýhodné zákazky, čo môže byť v budúcnosti, ak sa situácia v slovenskom stavebníctve výrazne nezmení, pre mnohé firmy doslova likvidačné.

Ostáva len veriť, že prognózy na najbližšie roky sa naplnia a ako stavebníci, tak aj subdodávatelia a v neposlednom rade zamestnanci dostanú za svoju kvalitne odvedenú prácu náležité odmeny.

Zdroj: kancelarie.sk

Foto: © [peshkova] / Dollar Photo Club