Máte okolo päťdesiatky a zhoršuje sa vám videnie? Takúto situáciu nezanedbávajte. Za zahmleným a rozmazaným videním môže totiž stáť nepríjemný šedý zákal.

Čo je to šedý zákal?

Šedý zákal je pomerne rozšírené očné ochorenie. Pri ňom dochádza k postupnému zakaľovaniu šošovky v oku, cez ktorú prechádza na sietnicu svetlo. Kvôli tomu sa zhoršuje zrak a ak sa stav pacienta zanedbá, môže prerásť až do slepoty. Šedý zákal alebo katarakta najčastejšie postihuje starších ľudí. Viac ako polovica šesťdesiatnikov má mierny stupeň šedého zákalu aspoň na jednom oku. U ľudí starších ako 75 rokov je aspoň jedno oko nepriaznivo ovplyvnené kataraktom.

Spôsobiť ho môže čokoľvek

Hoci najväčším faktorom pre vznik šedého zákalu býva vyšší vek, môže z viacerých príčin postihnúť aj ľudí v mladšom veku. Dokonca sa vyskytuje aj ako vrodený a trpieť ním môžu deti už pri narodení.

Šedý zákal však vzniká aj z iných príčin. Môže sa vyvinúť napríklad po opakovaných zápaloch v oku či po prekonaní ťažkej infekcie oka. Spôsobuje ho aj dlhodobé užívanie niektorých liekov či ťažké úrazy očí. Osobitnú skupinu tvoria diabetici ako aj povolania, pri ktorých ľudia prichádzajú do kontaktu s infračerveným žiarením, teda sklári alebo tí, ktorí pracujúci pri vysokých peciach.

Pomôže len operácia šedého zákalu

Na odstránenie kataraktu neexistujú žiadne kvapky, lieky, špeciálne okuliare či cvičenia. Jedinou možnosťou je chirurgický zákrok. Mierne formy zákalu nespôsobujú pacientovi žiadne problémy, preto tento zákrok nie je nutný.

Ak však jeho prejavy sťažujú vykonávanie bežných činností, operácia šedého zákalu by sa nemala odkladať. Zhoršené videnie totiž môže ohroziť vašu samostatnosť a stanete sa závislí na pomoci druhých. Čím skôr operáciu šedého zákalu podstúpite, tým vás čaká menej komplikácií. V súčasnosti ide vďaka modernej diagnostike a operačnej technike o desaťminútový výkon v rámci jednodňovej chirurgie. Pacient môže opustiť kliniku ešte v deň zákroku.

Foto: Bigstockphoto