3 výhody inštalácie elektronických požiarnych poplachových systémov

Pokiaľ vlastníte firmu, ktorá sídli vo vlastnej budove, prípadne využíva haly a sklady, bezpečnosť majetku a životov ľudí bude prioritou. Inštalácia elektronických poplachových systémov prináša niekoľko neoceniteľných výhod.

Možnosti, ako napríklad CCTV – vnútorný a vonkajší kamerový systém s nahrávaním, EZS – elektronický zabezpečovací systém alebo EPS – Elektronická požiarna signalizácia, patria k riešeniam, ktorých implementácia povedie k zvýšenej bezpečnosti vo vašej budove a v jej okolí. V tomto článku sa pozrieme na 3 najväčšie výhody inštalácie EPS – elektronických požiarnych poplachových systémov do vašej budovy.

  1. Rýchla detekcia požiaru

Rýchla detekcia požiaru je pre ochranu majetku a životov ľudí kľúčová. Elektronické požiarne poplachové systémy sú vybavené pokročilou technológiou, ktorá vie na vznik požiaru expresne rýchlo reagovať. Štruktúrovaná kabeláž potom často zabezpečuje prenos na pracoviská operátorov, prípadne prepojenia s inými systémami.

  1. Automatická signalizácia

Detekcia požiaru potom vedie k automatickej signalizácii. Pokiaľ teda systém zistí vznik požiaru, o tejto situácii dostanete včas oznámenie a na problém sa môžete pozrieť priamo, alebo napríklad cez kamerový systém. Pokiaľ je toto oznámenie opodstatnené, spustia sa zvukové alebo vizuálne signály, prípadne je priamo povolaná záchranná služba.

  1. Neustály monitoring

Vďaka inštalácii elektronického požiarneho poplachového systému máte vždy kompletný prehľad nad celým objektom, ktorý ešte viac umocní CCTV systém. Toto spojenie vám ponúkne dôsledný monitoring tak, aby ste dokázali včas reagovať na požiar kdekoľvek v objekte. Viete teda, na akom mieste požiar vznikol, môžete skontrolovať, ktorým smerom sa šíri a či sú ľudia v ohrození.

Inštalácia elektronických požiarnych poplachových systémov tak poskytuje zvýšenú bezpečnosť v celom objekte vašej firmy.