Zdravotné poistenie je nutnosťou každého z nás. Prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) nás chráni aj pri ceste do zahraničia, avšak s obmedzeným limitom. Ak sa vám v zahraničí stane úraz alebo sa budete potýkať s inými zdravotnými komplikáciami, s európskym zdravotným preukazom máte nárok na úhradu lekárskeho ošetrenia len v takom rozsahu ako občania danej krajiny. Všetky ďalšie lekárske a liečebné úkony už budete musieť hradiť z vlastného vrecka.

Čo vám zaručí európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak sa vám v zahraničí stane úraz alebo nastanú iné zdravotné komplikácie, s európskym preukazom poistenca máte nárok na nevyhnutné lekárske ošetrenie. Vaše zdravotné poistenie vám v zahraničí taktiež kryje aj ošetrenie pri chronických chorobách a tiež v prípadoch, keď sa zraníte pri výkone rizikovej činnosti. Nárok na ošetrenie však máte iba vo verejných zdravotných zariadeniach. EPZP nekryje repatriáciu, prevoz zraneného na Slovensko a ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

Na čo máte nárok s cestovným poistením?

V porovnaní s európskym preukazom poistenca má cestovné poistenie oveľa väčší rozsah. Okrem toho, že pokrýva aj ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach, zahŕňa aj repatriáciu, prevoz poistenca na Slovensko, preplatenie liekov, hospitalizáciu a ďalšie úkony spojené so zdravotnou starostlivosťou. Rozsah poistného krytia si klienti môžu prispôsobiť podľa svojich potrieb prostredníctvom pripoistení k cestovnému poisteniu. Takto sa cestovatelia môžu chrániť aj pre prípad straty batožiny, úrazu pri výkone adrenalínových športov alebo v mnohých ďalších situáciách, ktoré môžu pobyt v zahraničí skomplikovať.

Najideálnejším riešením je kombinácia vhodne zvoleného cestovného poistenia a zdravotného poistenia prostredníctvom EPZP. Komerčné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj na poslednú chvíľu pred odchodom na dovolenku. Vďaka online kalkulačke pre porovnanie cien si cestovné poistenie uzatvoríte za pár minút a zabezpečíte sa tak pre prípad akýchkoľvek nepríjemností.

 

Zdroj obrázka: pexels.com