Tým, že Ministerstvo životného prostredia prednedávnom odobralo licenciu trom Organizáciám zodpovednosti výrobcov, sa situácia na trhu mení. Ako si vybrať dobrú OZV?

Na začiatok by bolo vhodné ozrejmiť, čo to tá Organizácia zodpovednosti výrobcov vlastne je a aký je jej účel. Na to, aby bola zabezpečená prehľadná a funkčná kontrola separovania vyhradených prúdov odpadov, teda najmä obalov, neobalov (papieru, plastu, skla), pneumatík, elektrických zariadení, ale aj batérií či akumulátorov, Ministerstvo životného prostredia zaviedlo Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré bližšie definuje zákon o odpadoch. Ich činnosťou je práve zabezpečovať efektívne separovanie vyhradených prúdov odpadov. OZV musí byť neziskovou organizáciou, musí mať uzatvorené zmluvy so všetkými mestami a obcami na Slovensku, ale zároveň aj s výrobcami a dovozcami.

Ako vyzerá dobrá OZV?

Možno sa pýtate, ako by mala dobrá OZV vyzerať a aké predpoklady by mala spĺňať. V prvom rade musí byť plnohodnotne v súlade so zákonom o odpadoch, mala by mať v rovnováhe zmluvných klientov, teda výrobcov a samosprávy, v ktorých je odpad zbieraný. Dobrá OZV funguje úplne bezplatne, teda bezplatne sa môžete stať aj jej členom. Poskytnúť by vám mala aj profesionálne poradenstvo.

V každom prípade, obrátiť by ste sa mali na overenú kvalitu. Jednou z najlepších OZV na Slovensku je spoločnosť Natur-Pack, ktorá má aktuálne najväčší trhový podiel a na trhu pôsobí už 11 rokov. Okrem bezplatného vstupu do systému získavate aj profesionálne poradenstvo, k dispozícii máte pobočky v každej časti Slovenska a vďaka lukratívnym spoluprácam vie spoločnosť Natur-Pack zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby. Významné certifikáty kvalitu už len potvrdzujú.

Ak hľadáte kvalitnú OZV, už ďalej nehľadajte. Natur-Pack je zárukou maximálnej spokojnosti a zákon o odpadoch budete vďaka nej plniť ľavou-zadnou!