Máte pozemok, na ktorom si chcete postaviť dom? Jeho kvalita bude závisieť od dobre postavených základov, preto by ste si to mali poriadne naplánovať a premyslieť, aby vás nič nezaskočilo.

Najprv geodet presne vytýči osadenie domu. Následne sa nanesie vápenatý pôdorys podľa vytýčených lavičiek. Až potom nasledujú výkopové práce. Odporúčame vám použiť poľnohospodárske stroje, predovšetkým minibáger. Tento stroj nemusí byť vôbec nový. Môžete využiť aj prenájom použitých strojov.

Výkopy by mali mať hĺbku okolo jedného metra. Následne sa do výkopov ukladajú uzemňovacie časti blezkozvodov. Taktiež treba ešte uložiť časti kanalizačných potrubí a iných vedení. Ako ďalší krok je betonáž a vyrovnávanie podľa vodováhy. Následne sokolovú časť je najlepšie robiť z pevných betónových debniacich tvárnic. Po domurovaní ostáva voľný priestor vysypať vrstvou štrku hrubou 15 cm a vytvoriť podkladový betón s hrúbkou 17 cm.