Prerastajú Vám dlhy cez hlavu a máte problémy s exekúciami? Neviete, ako sa môžete brániť? Neviete či má Vaša zúfalá situácie nejaké riešenie? Rozhodne áno. Stačí sa len obrátiť na profesionálnu spoločnosť, ktorá je tu od toho, aby pomohla ľuďom, ako ste vy. Na Slovensku patrí Prvá oddlžovacia (www.prvaoddlzovacia.sk) k renomovaným spoločnostiam s tradíciu a bohatými skúsenosťami.

Skutočný príbeh klienta

O solídnosti a férovosti akejkoľvek spoločnosti hovorí predovšetkým spokojnosť jej klientov a pozitívne referencie. Medzi tie môžeme zaradiť aj skúsenosť klienta, ktorého spoločnosť zachránila pred exekúciou.

V marci 2015 zažiadala úverová spoločnosť, ktorá poskytla pôžičku klientovi, aby bol poverený súdny exekútor k vykonaniu exekúcie na spomínaného klienta. Exekútor mal vymôcť pohľadávku vo výške 1287,11 eur plus príslušenstvo na základe uzavretej zmluvy o úvere s poskytovateľom z marca 2008. Súčasťou zmluvy bola aj rozhodcovská doložka, na ktorej základe podal poskytovateľ návrh na rozhodcovský súd potom, čo bol klient v omeškaní so splátkami. Ten vydal rozsudok, podľa ktorého mal byť dlh ihneď uhradený. Pretože však na zaplatenie nemal dostatočné financie, bol rozsudok použitý ako exekučný titul.

Celý predmetný exekučný titul bol na podnet Prvej oddlžovacej preskúmaný Okresným súdom z formálnej aj materiálnej stránky. Z formálnej skúmal predovšetkým rozsudok. Primárne či nechýbajú žiadne formálne náležitosti. Z materiálnej stránky sa kontrolovalo, či má rozsudok splnené všetky hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu a nieje napríklad v rozpore s právom. Súd po preskúmaní listín dospel k záveru, že rozhodcovská doložka je neprijateľná, pretože spôsobuje nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech klienta. Súd teda vzhľadom k uvedeným skutočnostiam zamietol exekúciu.

korzo_sk_prvaoddlzovacia.sk_01 Riešenie pre každého

Spoločnosť pomáha ľuďom v núdzi od roku 2012 a dokázala pomoci už tisícom ľudí. Ak ste sa aj vy dostali do dlhovej pasce, neváhajte sa na ich odborníkov obrátiť:

  1. Využite správu záväzkov a zverte Vaše dlhy a nezaplatené pôžičky do rúk odborníkom.
  2. V prípade, že Vás zavaľujú úvery, ktoré nezvládate splácať, môžete s našou pomocou vyhlásiť osobný bankrot. Čo je v súčasných legislatívnych podmienkach veľmi náročný proces.
  3. Rovnako tak, keď Vám hrozí exekúcia a strata Vášho domova – sme schopní vo veľa prípadoch exekúcii zabrániť a zachrániť Váš majetok pred exekútormi.

Kalkulačka zadlženia

Riešte svoje finančné problémy čo najskôr a nečakajte až na exekútora. Každý deň navyše môže znamenať nárast dlhu i zhoršenie podmienok pre oddlženie. Kedy je ten pravý čas? Môžete si to spočítať s pomocou kalkulačky zadlženia.

Prvá oddlžovacia je Váš partner v oddlžení.