Aj malé zmeny môžu priniesť veľké úspechy v rozvoji cestovného ruchu
Aj malé zmeny môžu priniesť veľké úspechy v rozvoji cestovného ruchu

Cestovný ruch sa radí medzi najdôležitejšie hospodárske odvetvie v krajinách a inak tomu nie je ani na Slovensku. Rovnako ako iné segmenty, tak aj cestovný ruch sa potrebuje neustále rozvíjať v súvislosti s meniacou sa dobou.

James Rebanks, autor bestselleru „The Shepherd´s Life“ vypracoval návod, ktorý možno použiť pri rozvoji cestovného ruchu, a to pre akúkoľvek lokalitu, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Jeho súčasťou je aj niekoľko slovenských významných miest a atrakcií. Spomedzi nich možno spomenúť Spišský hrad, Dobšinskú ľadovú jaskyňu či pamiatkovú rezerváciiu Vlkolínec alebo ak hľadáte tip kam na výlet Stredné Slovensko, navštívte Banskú Štiavnicu, ktorá reprezentuje banskú tradíciu.

V štúdii UNESCO Sustainable Tourism Toolkit hovorí, že je potrebné, aby ľudia rešpektovali krajinu, a to aj prírodu, keďže v aktuálnej situácii čoraz viac ľudí vyhľadáva kam na výlet do prírody. To si vyžaduje určitý manažment turizmu. Vďaka tomu bude krajina ochránená od negatívneho vplyvu turizmu, ktorý pretrváva napr. v Číne, kde je obrovský nárast počtu turistov. Napriek zameraniu štúdie na svetové dedičstvo UNESCO možno jej rady aplikovať aj do ostatných turistických atrakcií.

Veľmi dôležitým krokom k rozvoju prispieva, keď dané lokality alebo atrakcie nesú v sebe isté hodnoty a príbeh. Tým sa stáva dané miesto výnimočné a vyhľadávané. Návštevníci si tak budú môcť odniesť nezabudnuteľný zážitok, ktorý sa istotne dostane do uší aj iným. Rovnako je potrebné, aby si podnikatelia uvedomili, že aj oni musia byť súčasťou príbehu. Návštevníci danej lokality spravidla neutratia peniaze na samotnej atrakcii, ale významnú rolu tvorí celkové prostredie, ktoré dotvára atrakciu. Preto keď ľudia hľadajú napr. výlet s deťmi, je pre nich dôležité, aby v okolí boli atrakcie pre najmenších, či už preliezky, zábavné alebo edukačné hry a podobne.

V súčasnosti, kedy je v rámci cestovného ruchu mnoho rôznorodých atrakcií, a tým pádom aj konkurencie, je priam nevyhnutné rozvíjať určité lokality a napredovať. Rozhodne to prinesie nielen nezabudnuteľné zážitky pre turistov, ale aj pozitívne odozvy a tým viac návštevníkov.