Život prináša rôzne okolnosti, ktorých súhra môže niekedy vyústiť do nepredvídaných situácií. Každý z nás si už zabudol niečo dôležité doma alebo v práci, no čo v prípade, keď podstatný dokument stratíte? Viete, ako postupovať a čo vybavovať ako prvé, keď stratíte doklady od auta?

Ak máte auto, nie je pre vás žiadnou novinkou, že musíte mať automaticky uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Príslušná poisťovňa vám po uzatvorení poistnej zmluvy vydá doklad o poistení vozidla, tzv. biela a zelená karta. Každý vodič musí mať počas jazdy pri sebe platnú bielu, resp. zelenú kartu a na výzvu policajta ich aj predložiť, pričom nesplnenie tejto povinnosti je pokutované.

Bielu kartu získa každý majiteľ motorového vozidla

To, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, dokladujete na území Slovenska takzvanou bielou kartou. Tá má v skutočnosti biely vizuál a obsahuje údaje, ktoré sa vzťahujú k vášmu motorovému vozidlu. Povinné zmluvné poistenie, ako sám názov hovorí, vyplýva zo zákona a kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Zákon stanovuje výšku poistného krytia povinného zmluvného poistenia, ktorá je stanovená na 5 miliónov euro pri škodách na zdraví a jeden milión euro pri škodách na majetku. Výška základného PZP je rovnaká u všetkých poisťovní na Slovensku.

Čo znamená zelená karta?

Zelená karta predstavuje potvrdenie o uzatvorení PZP zodpovednosti vozidla v zahraničí. Na základe medzinárodného dohovoru viacerých štátov a ich poisťovacích spoločností predstavuje zelená karta potvrdenie o krytí škôd na zdraví a majetku, ktoré boli zapríčinené osobami s bydliskom v cudzom štáte.

Po uzatvorení PZP poisťovňa klientovi vystaví aj zelenú kartu (Medzinárodná automobilová poisťovacia karta), ktorá má, na rozdiel od bielej, medzinárodnú platnosť a jej farba, forma a štruktúra sú štandardizované v rámci krajín patriacich do Systému zelenej karty.

Územná platnosť zelenej karty je vždy vymedzená. Pri akejkoľvek ceste do zahraničia je potrebné mať zelenú kartu pri sebe. Aj v prípade, že vycestujete len na nákupy za blízke hranice. V prípade, že by ste totiž mali nepríjemnú nehodu len pár kilometrov od štátnej hranice, na území iného štátu, pomoc v podobe zelenej karty budete potrebovať.

Ako dlho platí biela a zelená karta?

Bielu kartu získava každý vodič po zaplatení poistného, a to ihneď alebo poštou do niekoľkých dní. Zelenú kartu vydáva poisťovňa zvyčajne do 30 dní, no veľakrát doručujú poisťovne bielu a zelenú kartu naraz. Je potrebné si tieto doklady od motorového vozidla uchovať a preukázať sa týmto potvrdením o PZP v tuzemsku, alebo pri zahraničnej ceste.

Biela a zelená karta majú platnosť na dobu neurčitú, s platnosťou poistného obdobia na jeden rok. V prípade, že by ste ako vodič mali záujem o ďalšie poistné krytie, ktoré však nie je súčasťou povinného zmluvného poistenia, obráťte sa na svoju poisťovňu a zjednajte si pripoistenie.

Stratili ste doklady? Ako ich vybaviť?

Nepríjemné situácie sa z času na čas stávajú a strata dokladov patrí k tým, ktoré vodičov nepotešia, no musia sa s nimi riadne rýchlo popasovať. V prípade straty dokladov od motorového vozidla treba popri vybavovaní nového technického preukazu, potvrdení o STK či emisnej kontrole, prípadne aj kontrole originality, nezabudnúť ani na vybavenie bielej a zelenej karty, ktorú si policajti doma alebo v zahraničí môžu vypýtať.

V prípade straty týchto dokladov neodkladajte návštevu poisťovne, kde je potrebné stratu bielej a zelenej karty nahlásiť. Poisťovňa je povinná vám novú bielu a zelenú kartu vydať, najčastejšie tak urobí do nasledujúceho pracovného dňa. Bez týchto dokladov by ste totiž nemali šoférovať.

Čo v prípade, keď chcete zmeniť údaje?

Medzi základné údaje, ktoré biela karta obsahuje, patria údaje o PZP – číslo poistnej zmluvy a platné poistné obdobie. K povinným údajom patria tie o držiteľovi vozidla, poisťovni a vozidle, teda druh, značka a typ auta, číslo technického preukazu, VIN číslo a evidenčné číslo, rovnako biela karta obsahuje dátum vydania a podpis splnomocnenca poisťovne.

Platná zelená karta obsahuje informácie o jej platnosti, identifikačné číslo, zoznam všetkých krajín, kde je zelená karta platná, rovnako aj údaje o jej vlastníkovi, poisťovni a vozidle. V prípade, že by ste chceli zmeniť údaje na bielej alebo zelenej karte, akákoľvek zmena údajov, vrátane straty dokladov, musí byť poisťovni nahlásená čo najskôr. V prípade straty bude nová biela a zelená karta vystavená na náklady klienta.

Foto: srovnator.cz