Skúškové obdobie je v plnom prúde, školský rok onedlho končí, a tak iste nezaškodí ponúknuť pár rád o tom, ako sa na učenie pripraviť, čomu sa vyhnúť a čo vyskúšať, aby neplatilo staré známe učenie – mučenie. Efektívne získavanie vedomostí je základom, aby ste sa stali úspešným jedincom. “Nabiflené” riadky rýchlo zabudnete, ak im ale rozumiete, viete ich použiť. 

Každý má vytvorené vlastné pravidlá, ktoré pri učení dodržiava. Niekto sa rád učí ráno, niekomu to lepšie „páli“ v noci. Podaktorí majú pohodlie doma za stolom, niekto radšej sedí vonku v parku a spája príjemné s užitočným. Sú študenti, ktorí sa dokážu učiť iba zo svojich poznámok, niekomu nerobia problém ani cudzie a prelúska sa i hrubými skriptami. 

Tak či onak, nechajte sa inšpirovať, ako si učenie spríjemniť, aby ste sa v noci neutápali v slzách, že ste sa opäť niečo nenaučili.

Zásada 5 P

Princíp 5 P poznáme najmä zo Zdravovedy, no v tomto prípade pôjde o inú päticu. Základom efektívneho učenia sú: Podmienky, Plánovanie, Prestávky, Poznámky a Pamäť. Pomocou nich sa Vám podarí nielen efektívne nabrať nové vedomosti, ale sa i vyhnúť stresu. 

Podmienky

Už sme spomínali, že každý sme si zvykli na vlastné tempo učenia a na vlastné podmienky, ktoré nám pri učení vyhovujú. No pre každého by mali platiť aj všeobecné pravidlá. Izba, v ktorej sa učíme, by mala byť svetlá, vyvetraná, mala by mať dostatok čerstvého vzduchu. Niekto preferuje učenie pri hudbe, inému vyhovuje ticho. Jedna z podmienok, ktorá je veľmi individuálna. Treba si dať pozor na to, či sa viac nesústredíte na hudbu ako na to, čo práve čítate. Aj poriadok je dobrou podmienkou pre učenie, aspoň Vás nebude lákať viac upratovanie ako učenie sa. Veď to poznáte. Keď sa treba učiť, odrazu máte chuť na hocičo iné, trebárs i domáce práce. 

Plánovanie času

Veľmi podstatný je harmonogram. Ak viete, kedy Vás čaká najbližšia skúška, rozvrhnime si čas tak, aby ste všetko stihli. Učenie, oddychovanie, poprípade zábavu. Nie však príliš bujarú. Určite sa neoplatí držať pravidla, ktoré v súčasnosti študenti radi využívajú: „Čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra a máš dva dni voľna“. Postupnou prácou treba zefektívniť tok svojho času a ostane aj priestor na zábavu a oddych.  Plánovaním sa človek vyhne stresu.

Prestávka

Aj prestávky treba plánovať. Získate tak čas na relax pre oči a hlavu, čas na vydýchnutie. Príklad – čas učenia si treba rozdeliť na drobné úseky, na konci ktorých je vždy krátka pauza. Počas nej si môžete zacvičiť, prejsť sa, alebo niečo malé zjesť. Treba však plánovať reálne, nikto nie je super hrdina, ktorý zvládne všetko behom pol hodiny. Po dlhšom časovom úseku si doprajte dlhšiu prestávku a na konci každého dňa si urobte prehľad o tom, čo všetko už viete.

Poznámky

Poznámky nie sú iba to, k čomu prídete v škole. Krátke výpisky na okrajoch či na farebných papierikoch sú dobrým vodítkom pri opakovaní. Všeobecne však ide o akési body, ktoré napovedajú o študovanej látke a o tom, čo všetko je napríklad v učebniciach či skriptách. Už len ich písaním si vkladáte do hlavy všetko, čo by ste mali vedieť (a čo učitelia považujú za dôležité).

Pamäť

Opakovanie je matka múdrosti, preto je dôležité si cibriť pamäť za každých okolností. Niekto používam mnemotechnické pomôcky, niekto si vždy na konci dňa zopakuje naučenú látku. Obsah učiva si treba ukladať do hlavy na základe rôznych súvislostí, tak sa potom dostanú do dlhodobej pamäte. Ak sa „biflíte“ alebo učivu nerozumiete, ťažšie si naň spomeniete. Logickou úvahou si na informáciu spomeniete jednoduchšie. 

Zdroj: camip.sk, i-psychologia.sk 

Obrázky: lairglearningcentre.org.uk, switch.ch, gettingsmart.com