Niktorých podnikateľov veľmi potešilo otvorenie nášho trhu zahraničným firmám a naopak. Faktom je, že takto môžete pôsobiť aj na trhoch v zahraničí, no rovnako aj táto minca má dve strany.

Ak sa teda rozhodnete podnikať u nás, zrejme Vás veľmi neteší, že tak ako musíte bojovať s konkurenciou domácich firiem, rovnako by Vás mali zaujímať aj tie zahraničné spoločnosti. Konkurencia je tak na našom trhu väčšia ako v minulosti, a teda si vyžaduje aj viac úsilia z Vašej strany, aby ste boli úspešnejší ako ostatní. Nie je to síce nemožné, no o to zložitejšie.

Niektorí sa však potešili najmä tomu, že už nie sú viazaní len na náš trh. Pokojne tak aj Vy môžete začať predávať na zahraničných trhoch, no treba si uvedomiť, že konkurencia je tu podstatne silnejšia ako u nás. K tomu sa pridá samozrejme aj neznalosť životných pomerov tunajších obyvateľov a spočiatku dobrý nápad tak môže položiť aj Vašu firmu.

Avšak možnosť podnikať na Slovensku ako zahraničná spoločnosť môže aj Vám priniesť zaujímavé výhody. Práve dane a odvody nás zaťažujú neúmerne tomu, čo nám štát za to ponúka. Dnes si však môžete firmu založiť aj v cudzej krajine, a pritom stále pôsobiť aj na našom trhu. Zaujímavé výhody tak ponúka aj offshore podnikanie na Cypre, viac sa dozviete na companyformation.sk.

Nech je však už Vaše sídlo akékoľvek, internet netreba obchádzať. Je to výborný spôsob na prezentáciu aj predaj. Preto tu nie je priestor na omyly. Preto radšej tvorbu Vášho webu prenechajte na odborníkov z blueweb.sk.

 

Foto:  imagerymajestic / freedigitalphotos.net