Prevádzkujete stánok s jedlom? Ako sa vás dotkne zákon o jednorazových plastoch?

Európsky parlament schválil smernicu o predchádzaní a znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Podporovaný bude prechod na ekologické a udržateľné materiály, napríklad ekoplast. Na základe vydanej smernice EÚ schválila NR SR dňa 27.11.2019 novelu zákona o odpadoch o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Od 3.7.2021 bude zakázané uvádzať na trh takéto jednorázové plastové výrobky a neobalové výrobky.

Zákaz sa vzťahuje na jednorazové plastové príbory, jednorazové plastové taniere, plastové slamky, miešadlá na nápoje, plastové paličky na balóny, vatové tyčinky do uší, produkty z oxo-degradovateľných plastov, jednorazové plastové nádoby na potraviny (obaly z rýchleho občerstvenia) a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Zákon sa dotkne nielen prevádzkovateľov stánkov s jedlom a rýchlym občerstvením, ale aj reštaurácií a jedálenských zariadení, ktoré robia rozvoz jedla. Jednorazové plastové obaly budú musieť nahradiť eko obaly z cukrovej trstiny, eko papiera alebo ekoplastu.  Prevádzkovateľov stánkov s jedlom a rýchlym občerstvením čaká väčšia výmena jedálenského sortimentu. Plastové taniere a príbory musia nahradiť ekologickými alternatívami. Originálnym riešením a návratom k prírodným materiálom je drevený príbor, taniere a misky.

Zmeny sa dotknú aj organizátorov verejných a športových podujatí. Na podávanie nápojov budú musieť použiť bio plastové poháre, ktoré sú biologicky odbúrateľné.