Bezpečnosť pri práci je jedna z najdôležitejších vecí, na ktorú treba pri vykonávaní práce myslieť. Dodržiavanie zásad BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je kľúčom k tomu, aby prevádzka fungovala bezpečne bez zbytočných pracovných úrazov.

Či už pracujete na stavbe, vo výrobe alebo na farme, vždy myslite na bezpečnosť a berte na vedomie nebezpečenstvá, ktoré sa môžu stať. Hlavne pri práci s rôznymi strojmi. Človek si povie, že keď obsluhuje napríklad minibager a je zavretý v kabínke, tak sa mu nemôže nič stať. Opak je však pravdou.

Rovnako nebezpečné sú poľnohospodárske stroje, pri ktorých hrozí veľké nebezpečenstvo úrazu. Preto netreba zabúdať na ochrannú prilbu, reflexné oblečenie, rukavice a bezpečnostné pracovné topánky, či už pracujete na stavbe, vo výrobe alebo na farme. Okrem týchto základných zásad netreba však zabúdať ani na pitný režim, ktorého dodržiavanie je dôležité hlavne v horúcich letných dňoch.