Na Slovensku sú najrozšírenejšie 3 typy drôtených oplotení:

  1. Štvorhranné pletivá
  2. Zvárané pletivá v rolkách
  3. Panelové ploty

Každé z nich má svoje prednosti, ale aj nevýhody. Všetko záleží od účelu, na ktorý budeme oplotenie potrebovať, ale aj od miesta, na ktorom bude oplotenie stáť. Parametre, ktoré očakávame od dočasného oplotenia, kde nehladíme na vzhľad a životnosť sú hlavne funkčnosť a cena.

V prípade bežných záhrad rodinných domov zas očakávame pekný vzhľad s maximálnou životnosťou. Iné parametre zase preferujeme, ak sme vlastníkmi väčšieho psa alebo plánujeme mať oplotenie na frekventovanom mieste, kde očakávame predovšetkým pevnosť a odolnosť oplotenia.

Niektoré typy pletív výborne kopírujú terénne nerovnosti, pri iných typoch potrebujeme vytvárať odskoky. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité, aby sme dôkladne uvážili typ oplotenia, ktorý bude vhodný práve pre nás, pretože pár ušetrených Eur pri zlej voľbe môže spôsobiť pár tisíc Eur navyše kvôli rekonštrukcii oplotenia.