Keď ráno prišiel do práce, ešte ani len netušil, čo ho stretne a že to môže prísť nenápadne – kliknutím na jeden odkaz v emaile.

Pracovníkovi na účtovníckom oddelení prišiel email, s veľmi príťažlivou ponukou, ktorá ho zaujala. Tak na ňu klikol. Lenže presne to robiť nemal, pretože od toho momentu prišli problémy.

Toto nevinné kliknutie spustilo sled udalostí, na ktoré táto firma len tak nezabudne. Po kliknutí na odkaz sa v počítači začal inštalovať vírus, ktorý bol úplne iný, ako ostatné. Prezrel si súbory a zložky v počítači a zašifroval ich. Na ich mieste sa zjavil súbor s inštrukciami, ako ich získať späť. Nebolo to nič komplikované. Žiadne IT schopnosti nepotreboval. Avšak firma si musela siahnuť hlboko do vrecka, pretože inštrukcie boli veľmi jednoduché. Za „výkupné“ vám povieme, ako súbory obnoviť. Lenže cena sa pohybovala v tisíckach eur.

Nemali na výber, pretože na tom závisel chod celej firmy a jej prežitie. Bez všetkých záznamov o podvojnom účtovníctve, záväzkov, pohľadávkach, prevodoch na účtoch, faktúrach, cenníkoch, zoznamoch klientov a potenciálnych zákazníkov by sa firma ďaleko nepohla. Ani klienti, ktorým spravujú účtovnícku agendu. Keďže nemali na výber, rozhodli sa zaplatiť.

Tento raz mali šťastie a získali všetky dáta späť. Lenže nie vždy to tak je. Niekedy dešifrovací kľúč , ktorý hackeri pošlú, neodomkne všetky súbory, ale len časť.

Obnova a nahadzovanie týchto údajov je potom práca navyše, nerátajúc nadčasy. Časové a ekonomické vyťaženie navyše potom vytvára vysoké náklady, ktoré môžu ešte viac firme poškodiť. A to ešte neberieme do úvahy, že účtovné firmy spravujú účtovníctvo viacerým firmám. Mohli by tak prísť o svoju dôveryhodnosť a dobré meno na trhu.

Našťastie vy podobnú a drahú chybu robiť nebudete musieť. Predchádzať takýmto situáciám je jednoduchšie, než by ste si mysleli.

Pritom nemusíte platiť za drahšie antivírové programy, ktoré tieto hrozby vedia včas odhaliť. Stačí vám na to pravidelná záloha vašich dát mimo vášho počítača. Tie môžete robiť dvomi spôsobmi. Cez externý disk, prípadne USB kľúč, alebo cez cloudové úložisko, ktoré dnes máte dostupné zdarma cez služby ako Google Drive alebo Dropbox.

Ak by sa stalo, že by niekto vaše dáta zašifroval, stačilo by vám nanovo nahrať zálohu, a problém tak bude zažehnaný.

Ďalším dôležitým preventívnym opatrením je dôkladná informovanosť o tom, ako ransomware funguje a ako sa môže do počítača dostať.

Najčastejšie je to pri kliknutí na neznáme odkazy v emailoch alebo po stiahnutí prílohy v emaile. Preto by ste si zamestnanci firiem mali dávať pozor na to, aké emaily otvárajú a aké prílohy sťahujú, keď ich posielajú neznámi odosielatelia.

Článok pre vás pripravili špecialisti na účtovníctvo z money.sk