Pokiaľ vám to vaša finančná situácia dovoľuje, nemusíte vašu pôžičku splatiť len vo vopred dohodnutom termíne, ale aj predčasne. Čo takéto predčasné splatenie obnáša a na čo pri ňom treba myslieť?

V čom predčasné splatenie spočíva

V dnešnej dobe je čoraz častejším riešením pre úhradu náhlych výdavkov online pôžička, ktorú majú žiadatelia k dispozícii oveľa rýchlejšie a môžu ju obdržať aj z pohodlia svojho domova, bez potreby návštevy banky či inej finančnej inštitúcie. Podobne ako jej klasická verzia, aj pôžička online môže byť splatená predčasne. Podmienky pre takýto krok sú presne uvedené v jednotlivých zmluvách o pôžičkách a môžu sa od jedného subjektu k druhému líšiť vo viacerých aspektoch.

V zásade však platí, že pôžička sa dá splatiť predčasne, ak uhradíte istý poplatok, ktorého výška závisí vo väčšine prípadov od celkovej výšky pôžičky, teda istiny. Poplatok predstavuje určité percento zo sumy istiny, ktorú je ešte potrebné uhradiť. Ak v rámci predčasného splatenia nezaplatíte zvyšnú celkovú výšku pôžičky, ale len jej časť, dôjde k prepočítaniu vašej mesačnej splátky pre zvyšnú dobu splatenia. To znamená, že úrok vo forme mesačných splátok sa upraví v súlade so základom zníženej istiny.

Pokiaľ vašu pôžičku predčasne splatíte v jej celej sume, nastane ukončenie zmluvy o pôžičke vo forme uhradenia celkovej výšky pôžičky a dohodnutých mesačných splátok. Popri bežnom mesačnom príjme žiadateľa vo forme jeho mzdy sa za takýmto účelom často využíva aj jednorázový príjem, ktorý klient obdrží, napríklad v podobe dedičstva.

Kde sa možno o jednotlivých pôžičkách informovať

V momente rozhodovania o podaní žiadosti o pôžičku môžete prechádzať od jednej finančnej inštitúcie k druhej, nielen z časového hľadiska je však výhodnejšie staviť na prvotriedny servis, aký vám ponúka finančný agregátor typu webstránky instacash.sk. Prostredníctvom kalkulačky a porovnávaním parametrov jednotlivých ponúk získate detailný prehľad o pôžičkách zo strany bankových i nebankových subjektov. Služby domény sú navyše pre vás, ako záujemcu o pôžičku, úplne bezplatné.