Kupovať auto za hotové peniaze či cez klasický lízing nie sú jediné spôsoby. Síce nie až tak využívaným, no veľmi výhodným je lízing operatívny. Obzvlášť pre firmy, ktoré vďaka nemu získavajú príležitosť na lepšie hospodárenie s peniazmi a investovanie kapitálu do rozvoja firmy a nie do jej správy.

Jedna splátka pokryje všetko

Podstatou každého operatívneho lízingu je istá forma prenájmu vozidla. Daná firma, ktorá vozidlo využíva, nie je jeho majiteľom, len si ho akoby prenajíma od lízingovej spoločnosti. Preto nemusí vynakladať vysokú investíciu na jeho kúpu, len platiť pravidelné mesačné splátky. Práve tento systém je finančne výhodný z viacerých hľadísk. Jednak, ako už bolo spomenuté, firma nemusí držať peniaze v majetku používanom na bežnú správu, ale využiť ich na rozvoj, ktorý môže zarobiť ďalšie peniaze. Zároveň sú vytvorené podmienky na neustálu obnovu vozového parku, a to bez vážnych finančných zásahov do hospodárstva spoločnosti. Zmena auta ho vôbec nezaťaží, keďže ak bude aj nové vozidlo približne rovnaké, mesačná splátka zostane veľmi podobná.

Báť sa nemusíte ani toho, že by ste stratili možnosť uplatňovať si auto do nákladov. Splátka v plnom rozsahu je považovaná za daňový náklad.

Finančné výhody operatívneho lízingu sa však týmto nekončia. Mesačná splátka zahŕňa okrem samotného „prenájmu“ aj ďalšie nevyhnutné poplatky. A to poistenia či krytie prípadných servisných úkonov. Mesačný poplatok plus pohonné hmoty tak zostanú jedinými nákladmi za správu vozidla aj v prípade, ak sa na ňom vyskytnú technické chyby. V tom prípade vám navyše lízingová spoločnosť poskytne aj náhradné vozidlo tak, aby technické problémy nenarušili vaše plány či komfort.

Ak aj vás oslovili finančné výhody operatívneho lízingu, nechajte si na stránke spoločnosti Hertzlease vypracovať nezáväznú ponuku na mieru.