Aby vám elektrocentrála dlho slúžila: 4 rady ako ju používať
Aby vám elektrocentrála dlho slúžila: 4 rady ako ju používať

Elektrocentrála  pôsobí navonok ako primitívne zariadenie. Ak však pri jej používaní nedodržíte niekoľko bezpečnostných zásad, môžete prísť o drahú elektroniku či utrpieť vážny úraz. Prečítajte si naše rady, ako elektrocentrálu používať tak, aby vám nepriniesla starosti, iba úžitok.

1. Dodržiavajte návod na použitie, s ktorým je elektrocentrála  dodaná

Elektrocentrála je elektrické zariadenie, ktoré vám pri nesprávnom používaní môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom s ťažkými následkami či smrťou či inak poškodiť zdravie a pripojené spotrebiče. Vždy a za každých okolností ju teda používajte iba v súlade s návodom na použitie, ktorý k nej dodal výrobca.

Elektrocentrála nepatrí do rúk deťom. Nedovoľte im ju obsluhovať, spúšťať či zastavovať, ani k nej pripájať elektrické spotrebiče.

2. Nepoužívajte benzínový motor ani dieselagregát  v uzavretých priestoroch

Motor elektrocentrály, či už benzínový alebo dieselagregát , produkuje spaliny obsahujúce oxid uhoľnatý a ďalšie látky, ktoré môžu byť pre človeka vo vysokej koncentrácii smrteľne jedovaté. Okrem toho spotrebúva kyslík zo svojho okolia.

Z týchto dôvodov by ste elektrocentrálu mali vždy prevádzkovať na otvorenom priestranstve. V prípade, že to výrobca umožňuje, môžete ju použiť aj v interiéri, musíte jej však zabezpečiť dokonale utesnený odvod spalín a prívod čerstvého vzduchu (opäť sa držte pokynov v návode).

3. Chráňte sa pred úrazom el. prúdom

Pri používaní elektrocentrály vám vo väčšine prípadov hrozí vyššie riziko úrazu el. prúdom než pri manipulácii so spotrebičmi pripojenými na pevnú elektroinštaláciu. Väčšina z nich je síce vybavená ističmi, tie však chránia samotný generátor elektrocentrály pred preťažením a skratom – neochránia vás pred úrazom el. prúdom tak ako napr. prúdový chránič v domácej elektroinštalácii.

Kvôli ochrane pred el. prúdom nepoužívajte elektrocentrálu v daždi ani vo vlhkom prostredí. Nepoužívajte podomácky vyrobené predlžovacie prívody, káble, vidlice a rozvádzače. Pri nesprávnom zapojení sa môže na plechovom kryte spotrebičov objaviť nebezpečné napätie. Dajte si pozor na mechanicky poškodené káble či kryty spotrebičov. Do zapojenia elektrocentrály nezasahujte.

Ak plánujete elektrocentrálu používať počas dlhšieho obdobia, siahnite po rozvodnici vybavenej dodatočným istením a prúdovými chráničmi, prípadne po staveniskovom rozvádzači.

4. K elektrocentrále bez regulácie pripájajte iba osvetlenie, tepelné spotrebiče či stavebné stroje

Výstupné napätie elektrocentrál sa môže za istých okolností pohybovať okolo 230 V (ako doma v zásuvke, resp. 400 V pri trojfázových elektrocentrálach), avšak pri vysokom odbere, zapínaní či vypínaní spotrebičov môže kolísať. Bez problémov môže prekročiť aj 250 V či viac, čo je napätie, ktoré môže byť pre akékoľvek zariadenie obsahujúce elektronické súčiastky smrteľné.

Mnohé elektrocentrály sú preto vybavené automatickou reguláciou napätia (skrátene AVR). Tá zaručí stabilné napätie s istou toleranciou, a umožní vám pripojiť aj elektronické zariadenia ako napr. audio zosilňovač, počítač, televízor a pod. Ak si nie ste istý, či je elektrocentrála funkciou AVR vybavená, pripájajte na ňu iba spotrebiče bez elektroniky, ako napr. ohrievače, variče, prípadne klasické žiarovky či ručné náradie.

Chýba vám elektrická prípojka? Pomôže požičovňa elektrocentrál

Elektrina na stavenisku nemusí byť vždy samozrejmosťou. Od žiadosti o pripojenie až po samotné „spojazdnenie” el. prípojky navyše môžu pokojne ubehnúť aj 4 mesiace. Jediným riešením je v tomto prípade požičovňa elektrocentrál, kde nájdete aj ručné náradie čo stavebné stroje.