Ako dosiahnuť rýchlejšiu a bezpečnejšiu prepravu
Ako dosiahnuť rýchlejšiu a bezpečnejšiu prepravu

KW: , nákladná preprava, špedícia

H1:

Title:

Meta description:

URL adresa: rychlejsia-a-bezpecnejsia-preprava

Ako dosiahnuť rýchlejšiu a bezpečnejšiu prepravu

Preprava tovaru predstavuje jednu z kľúčových súčastí podnikateľskej činnosti, ktorá môže výrazne ovplyvniť nielen celkové náklady fungovania subjektu, ale i jeho konkurencieschopnosť a spokojnosť zákazníkov. Výber vhodného poskytovateľa prepravných služieb tak môže hrať zásadnú úlohu najmä pri upevňovaní postavenia na trhu. To platí predovšetkým u trhu globálneho, kde je efektívnosť nákladnej prepravy pri výbere dodávateľa tovaru rozhodujúca a nemala by sa podceňovať. Medzinárodná preprava je vždy výhodnejšia, ak je realizovaná prostredníctvom špedičných služieb.

Ako riešiť nákladnú prepravu na väčšie vzdialenosti

Ak predajca pôsobí na globálnom trhu, musí obvykle riešiť optimálny spôsob, ako dopraviť tovar k svojmu zákazníkovi, ktorý sa môže nachádzať dokonca na inom kontinente. Na rozdiel od spoločností dodávajúcich tovar iba lokálne, vyžaduje globálna nákladná preprava oveľa sofistikovanejší a prepracovanejší prístup pracujúci hneď s niekoľkými premennými. Lokálny dodávateľ spravidla využíva jeden alebo kombinuje dva výhodnejšie druhy nákladnej prepravy, pre ktoré si spravidla vyberá jedného poskytovateľa. V lokálnej mierke býva výhodnejšie dohodnúť sa priamo s prepravcom, ktorý ihneď vyčísli cenu prepravy i stanoví jej približné trvanie. V globálnej mierke je však nutné zohľadňovať pri výbere prepravcu oveľa viac faktorov a je tak vhodnejšie využívať služieb tretích strán, ktoré majú v danej oblasti dostatok skúseností a lepšie sa v nej orientujú.

Ako funguje medzinárodná preprava tovaru prostredníctvom špedície

Treťou stranou poskytujúcou prepravné služby sprostredkovane je práve špedícia. Špedičná spoločnosť je spravidla subjektom, ktorý sa zaoberá výberom optimálneho prepravcu pre konkrétny úsek prepravnej trasy tak, aby preprava plynule nadväzovala a bola efektívna, teda ideálne čo najrýchlejšia a tiež maximálne bezpečná. S ohľadom na preferencie zákazníka (teda či je preň výhodnejšia rýchlosť, bezpečnosť, spoľahlivosť alebo dostupnosť) a charakter tovaru (vrátane takých faktorov, ako sú typ, množstvo, veľkosť a hmotnosť či špeciálne prepravné požiadavky) potom špedičná spoločnosť určí druh prepravy, ktorý je pre konkrétnu situáciu ideálny.

Ako špedícia volí typ prepravy

Typ prepravy, alebo druh prepravného prostriedku v mnohom závisí na aktuálnej situácii a požiadavkách zákazníka. Ak napríklad chce prepraviť menšie zásielky na kratšiu vzdialenosť cez územie niekoľkých štátov a veľmi vám záleží na rýchlosť, je ideálna preprava letecká, pre veľkoobjemové zásielky na dlhé vzdialenosti je výhodnejšia preprava železničná (pri suchozemskej preprave) alebo lodná (najmä ak je cieľová destinácia za oceánom). Veľkú úlohu pri výbere potom hrá i cena naviazaná napríklad na ročné obdobie (a s ním spojené riziká či nutné vyššie výdaje) a zabezpečenie nákladu, legislatívne podmienky prepravy v jednotlivých štátoch, cez ktoré prepravná trasa prechádza, a colné poplatky či zvyklosti, ktoré môžu dobu prepravy predĺžiť kvôli náročnejším procedúram. Správne fungujúca špedičná spoločnosť by si mala byť týchto aspektov dostatočne vedomá a zariadiť sa podľa nich.