V modernej spoločnosti majú nezastupiteľnú úlohu neziskové organizácie, ktoré spadajú do tretieho sektora. Charakteristickými črtami je inštitucionalizácia, oddelenosť od štátnej správy, využitie potenciálnych ziskov k vlastnej činnosti, samosprávnosť, dobrovoľnosť a verejný prospech. Tento špecifický druh inštitúcií si necháva záležať aj na reklamných kampaniach, ktoré bývajú pojaté viac emocionálne a pocitovo. Svoje by o tom mohla rozprávať reklamná agentúra Roko, ktorá spolupracuje so Slovenským paralympijským výborom.

Dovoľujeme si vám predstaviť bratislavskú agentúru Roko, ktorá v marketingovom segmente pôsobí od roku 1996. Poskytuje komunikačné poradenstvo tretiemu sektoru, pričom pozná efektívne spôsoby a komunikačné stratégie vedenia úspešných kampaní.

Slovenský paralympijský výbor je odvážny, čo sa komunikácie týka

Príbehy slovenských paraolympionikov inšpirujú mnohé deti a dospelých. Vnímanie zdravotne znevýhodnených športovcov sa úplne zmenilo, za čím z veľkej časti stojí správna komunikácia s verejnosťou.

“Konečne sa nám podarilo zmeniť vnímanie paraolympionikov vo verejnosti. Sú to skutoční športovci, ktorých netreba ľutovať. Zaslúžia si náš obdiv, pretože sú to skutoční hrdinovia,” konštatuje Peter Kuba z reklamnej agentúry.

Slovenský paralympijský výbor je veľmi otvorený klient, ktorý sa neobracia chrbtom odvážnej komunikácii. Názornou ukážkou je kampaň Paranormálni hrdinovia, v ktorej vystupujú paraolympionici ako hrdinovia s paranormálnymi schopnosťami. Sú stvárnení komiksovým spôsobom, aby zaujali mladú aj staršiu generáciu. A nechýba ani vtipná parafráza.

“Keď navrhujeme komunikačnú kampaň pre neziskovú organizáciu, máme pomerne voľnú ruku. Našej fantázii sa medze nekladú. A oceňujú to ak samotní klienti, tak aj oslovená cieľová skupina,” dodal záverom Peter Kuba.

 

FOTO: © mezzotint_fotolia / Dollar Photo Club