Určite ste to zažili aj vy. Pocit zahanbenia a neistoty pred autoritou alebo v intímnej situácii. Nedokážete sa dostatočne vyjadriť. Niektorí sa však hanbia oveľa častejšie a hlbšie, je to súčasť ich osobnosti. Vtedy to už môže byť problém a niektorým to dokonca zničilo život.

Hanbiť sa v určitých situáciách nie je nič zvláštne. Pre niektorých ľudí však nie je hanblivosť len okrajová vlastnosť, ale môže sa stať ústredným prvkom osobnosti. Títo ľudia majú následne ťažkosti v napĺňaní medziľudských vzťahov alebo pracovných cieľov.

Hanbliví novorodenci

Podľa výskumu, ktorý uskutočnil Jerome Kagan, Nancy Snidmanová a ich kolegovia na Harvardovej univerzite, možno pozorovať u novorodencov príznaky hanblivosti už v druhom mesiaci. Na pohybujúce sa predmety alebo ľudský hlas reagujú zvýšeným tepom srdca, trhavými pohybmi ramien a nôh, častým plačom a prejavmi nervozity.

Muži sú hanblivejší

Biologické podklady hanblivosti sú dedičné. Dôkazy možno nájsť u rodičov a prarodičov utlmených detí, ktoré sa častejšie rodia v septembri a októbri. Teda v čase, keď telo produkuje viac melatonínu, nervovo aktívneho hormónu, ktorý sa môže preniesť na plod. K ďalším aspektom pre vznik hanblivosti sú modré oči, svetlé vlasy a bledá pleť, no i alergia, najmä senná nádcha.

V priebehu sledovania hanblivosti až do dospelosti sa ukázalo, že dospelým mužom chýba rovnováha a často bývajú duchom neprítomní. Ak sú napríklad frustrovaní, vzdialia sa od ostatných, nezvládajú nároky, ktoré sa na nich kladú a sú nečinní.

Čo to hanblivosť vlastne je?

Hanblivosť môže mať podobu miernej spoločenskej neobratnosti, ale až sociálnej fóbie. Môže byť chronická i dedičná a stáva sa súčasťou osobnosti či jadrom sebavnímania. Človek sa môže hanbiť v určitých spoločenských situáciách, to však ešte nemusí byť súčasťou jeho vlastného sebavnímania.

Hanblivosť a nadväzovanie vzťahov

Hanbliví majú oveľa menšiu šancu na nadviazanie nových kontaktov ako spoločensky založení jedinci. Obzvlášť, ak majú nadviazať intímny vzťah. Je pre nich oveľa náročnejšie napríklad pozvať niekoho na rande.

Tip pre hanblivých

strbske presso

Zamilovali ste sa, no neviete to dať najavo? Aj pre Vás je tu www.strbskepresso.sk. Pošlite kávu, hrnček a odkaz komukoľvek chcete. Určite Vás neodmietne, pretože takýto balíček si ho podmaní. Cena tohto prekvapenia je magická, a to len šťastných 7,77€. Či už ste alebo nie ste poverčivý, toto musí jednoducho vyjsť. Ak niekoho takto potešíte do 30.8.2014, získate jeden praktický hrnček aj pre seba.

Foto: overshyness.com, strbskepresso.sk