Rovnosť príležitostí by nemala byť výsadou, ale právom. Okolnosti či osud to však niekedy zariadi tak, že nie všetci sú na rovnakej štartovacej čiare. Vykompenzovať dôsledky nepredvídateľnej životnej situácie a ťažký zdravotný stav po úraze pomáha aj štát. Ako?

Upravuje to zákon

Život sa môže zmeniť zo sekundy na sekundu. To, aké ťažké je vysporiadať sa s vlastným stavom po ťažkom úraze a novými životnými výzvami, si vedia predstaviť azda len tí, čo si niečim podobným prešli. Osobám ZŤP po úraze poskytuje finančné príspevky štát podľa zákona č. 447/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poberateľ ich môže využiť na asistenčné či opatrovateľské služby, ale aj na nákup pomôcok, ktoré im zabezpečia bezbariérový prístup tam, kam potrebujú.

Zdvíhacie zariadenia

Dotknutý môže dostať príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia len v prípade, ak sa tento neposkytuje z verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku však závisí aj od príjmu poberateľa príspevku a toho, aký drahý je zdvihák pre imobilných. Jeho cena je tak isto rozličná, podľa toho o aké veľké zariadenie ide, prípadne či sa jedná o pomôcku určenú do exteriéru alebo interiéru. Každopádne, výška príspevku môže byť až na úrovni 11500 €.

Úprava bytu a domu

Jednou z tých najťažších rán, s ktorou sa musia ZŤP po úraze vyrovnať, je imobilita. Aj relatívne jednoduché úkony, ktoré pred osudnou udalosťou hravo zvládali, sú po strate mobility zrazu nesmierne náročné. Aj z tohto dôvodu môžu žiadať o príspevok na úpravy rodinného domu, bytu alebo garáže. Ide najmä o bezbariérové vstupy a úpravu kúpeľne či WC. Opäť platí, že cena finančného príspevku závisí od objemu úprav a príjmu a je tiež limitovaná rokmi – v období 7 rokov nesmie príspevok na úpravu domu alebo bytu presiahnuť 6638,79 €, pri garáži to je 1659,70 €.